Uniwersalny granulator THM typ XG2400

Nowy uniwersalny granulator XG przeznaczony jest do jednostopniowego
bezpośredniego rozdrabniania odpadów gabarytowych do wymaganej granulacji końcowej.
Urządzenie to nadaje się do produkcji paliwa alternatywnego, rozdrabniania kabli podawanych bezpośredni chwytakiem do zasypu, rozdrabniania opon i wielu innych materiałów. Ten uniwersalny granulator przy szerokości roboczej 2400 mm zależnie od rodzaju materiału i zadania może mieć napęd 1 x 200 kW lub 2 x 200 kW

W urządzeniu tym połączono zalety granulatora AG oraz rozdrabniacza wstępnego XL.
Sprawdzoną geometrię cięcia noży rotora i statora granulatorów ZM i AG i komorę rozdrabniania rozdrabniacza wstępnego XL.