rozdrabniacz uniwersalny RSP


Rozdrabniacz uniwersalny RSP 2000 jest urządzeniem do jednostopniowego rozdrabniania wszelkich materiałów. Urządzenie to jest wyposażone w innowacyjny docisk rozdrabnianego materiału zapewniający nieprzerwaną i efektywną energetycznie pracę urządzenia. Rozdrabniacz RSP 2000 ważący ponad 30 t posiada bardzo stabilną konstrukcję wytrzymująca silne obciążenia. Urządzenie to rozdrabnia odpady przemysłowe w jednym cyklu roboczym i może z powodzenie zastąpić instalacje z dwustopniowym systemem rozdrabniania.

Zakres przykładowych zastosowań rozdrabniacza uniwersalnego RSP:

– rozdrabnianie jednostopniowe odpadów komunalnych i przemysłowych

– rozdrabnianie foliiw rolkach

– rozdrabnianie materiałów w balotach/ w belach

– rozdrabnianie wykładzin i dywanów

– rozdrabnianie plandek

– rozdrabnianie kanistrów

– rozdrabnianie beczek i pojemników z tworzyw sztucznych

– linie technologiczne do produkcji paliw alternatywnych

– recykling odpadów z przemysłu papierniczego

– recykling odpadów tekstylnych

– recykling tworzyw sztucznych

Rozdrabniacz uniwersalny RSP