rozdrabniacz BIO-TQZ

Rozdrabniacz dla biogazowni Bio-TQZ

Uniwersalne wyposażenie dla każdej biogazowni do optymalnego przygotowania substratów.

Obróbka substratów stanowi do 50 % kosztów eksploatacji instalacji do produkcji biogazu. Dlatego wszelkie usprawnienia w tej dziedzinie mogą przynieść wymierne korzyści. Horyzontalne rozdrabniacze Bio -TQZ nadają substratowi formę gwarantującą optymalne warunki dla rozwoju bakterii. Zastosowane w maszynie wirujące łańcuchy wprawiają substraty w ruch o dużej prędkości, następuje rozdrabnianie zamiast cięcia. Duża siła tarcia oraz wytwarzane ciepło rozdrabniają materiał i niszczą strukturę komórkową wytwarzając homogeniczny substrat o konsystencji umożliwiającej użycie pompy. Zniszczona struktura komórkowa sprzyja rozprzestrzenianiu się mikroorganizmów. Szczepy bakterii mogą szybciej dotrzeć do substancji pokarmowych i wytwarzanie gazu rozpoczyna się znaczne wcześniej. Szybsze wytworzenie gazu powoduje skrócenie czasu przebywania substratu w fermentorze. Dzięki temu w tym samym czasie możliwe jest przetworzenie większej ilości materiału. Oznacza to ,że całkowita produkcja gazu przy utrzymaniu dotychczasowej objętości fermentora może ulec znacznemu wzrostowi. Urządzenie Bio-TQZ zapewnia stabilniejszą pracę całej instalacji , efektywniejsze pompowanie oraz skrócenie energochłonnego czasu mieszania o ponad połowę. Wyeliminowanie noży powoduje ,że urządzenie jest odporne na elementy metalowe oraz kamienie. Rozdrabniacz TQZ został zaprojektowany do użytku przemysłowego dlatego charakteryzuje się dużą przepustowością i znikomym zużyciem. Bio-TQZ można bez trudu zamontować w funkcjonujących już instalacjach , urządzenie to współpracuje ze wszystkimi renomowanymi systemami zasilania wsadem suchym i mokrym ,które są stosowane w rolnictwie.

Urządzenie Bio-TQZ rozdrabnia:

– przeterminowane produkty spożywcze w opakowaniach

– obornik bydlęcy, kurzy i koński

– kiszonki kukurydzy, zbóż i traw

– słomę i siano

– ziemniaki, buraki i warzywa

– rośliny energetyczne

– odpady rzeźnicze i poubojowe

Ta właśnie możliwość rozdrabniania różnorodnych substratów stanowi o wartości rozdrabniacza Bio-TQZ.

Prospekt Rozdrabniacz BIO-TQZ

Oferujemy kompletne rozwiązanie do przetwarzania przeterminowanych artykułów spożywczych na substrat.
Linia technologiczna do przetwarzania przeterminowanych artykułów spożywczych na substrat dla biogazowni rozdrabniane bezproblemowo artykuły spożywcze wraz z opakowaniami papierowymi, foliowymi, plastikowymi lub szklanymi, a następnie „masa organiczna” zostaje odseparowana od pozostałości po opakowaniach.